Category Archives: Uncategorized

slider free you ride electric scooter festival electrodynamicwheels

Free your Ride

Category : Uncategorized

Βρείτε την αφίσα για το Electric Bike Festival εδώ:
Viber 2019 06 04 19 50 41


5c8a8f5f360000c81a6b9f45

Ηλεκτροκίνηση: Το μέλλον στις μεταφορές

Category : Uncategorized

«Αντίο» σε βενζίνη και πετρέλαιο για τις μετακινήσεις τους λένε ήδη σε πολλές προηγμένες χώρες, με την Ελλάδα να ετοιμάζεται και αυτή για τη μετάβαση της στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος και για πιο «καθαρές» μεταφορές καθιστά μονόδρομο τη χρήση της ηλεκτροκίνησης, ενώ πολύτιμος σύμμαχος προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η τεχνολογική εξέλιξη.

«Θα έρθει η μέρα που θα αγοράζονται μόνο ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα γιατί απλώς μόνο αυτά θα παράγονται», μας λέει ο Ευριπίδης Κωνσταντινίδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδας (ΣΕΕΑΕ), που βλέπει ήδη τις αυτοκινητοβιομηχανίες να ετοιμάζονται και τους Έλληνες καταναλωτές να εκδηλώνουν –έστω και φιλολογικό για την ώρα- ενδιαφέρον για μελλοντικές παραγγελίες.

5c8a88552300005400e6aeab

CASCAIS, PORTUGAL – AUGUST 24: Electric cars charge batteries at a ‘MOBI.E’ charging post in Dom Carlos I avenue on August 24, 2018 in Cascais, Portugal. The largest EV-related effort in Portugal, the MOBI.E electric mobility model was developed by INTELI, a Portuguese think tank, as a fully integrated and totally interoperable system of electric vehicle charging infrastructure, service providers, and intelligent electric grid management. (Photo by Horacio Villalobos – Corbis/Corbis via Getty Images)

Εχουμε καθυστερήσει
Με τις Νορβηγία, Ολλανδία και Σουηδία να θεωρούνται χώρες πρότυπο στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και άλλες χώρες να επενδύουν σταθερά σε αυτήν τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση στην Ελλάδα δείχνει ότι έχουμε καθυστερήσει στην προετοιμασία για τη νέα εποχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με μελέτη για τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη και την ετοιμότητα των κρατών, η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση της σχετικής λίστας, αφήνοντας πίσω της μόνο την Πολωνία.

Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η στροφή κρατών και αυτοκινητοβιομηχανιών στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, αρκεί να πούμε ότι η Volkswagen ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κυκλοφορήσει μέχρι το 2028, περί τα 70 νέα μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ανάλογο σχεδιασμό κάνουν και άλλες εταιρείες «κολοσσοί». Και προχωρούν σε αυτή την κίνηση βέβαια γιατί υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από καταναλωτές αλλά και λόγω της απανθρακοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος που συντελείται σε όλη την Ευρώπη.

Το 2030
Το βασικό ερώτημα που προκύπτει από τα παραπάνω δεδομένα είναι πλέον τι θα κάνει η χώρα μας και κυρίως από πότε θα μπορούμε να μιλάμε ουσιαστικά για ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατου συνεδρίου, ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης ενημέρωσε για την πρόοδο που έχει συντελεστεί και έδωσε το περίγραμμα των δράσεων που εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο ενεργειακής πολιτικής και στις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει η χώρα. Όπως τόνισε λοιπόν ο υπουργός, έως το 2030, το 1/10 των αυτοκινήτων θα πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητα, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Το επόμενο ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι αν αυτό το διάστημα επαρκεί για ολοκληρωθούν όλα όσα απαιτούνται-κυρίως για τις αναγκαίες υποδομές- καθώς η αλλαγή που συντελείται φέρνει τα πάνω κάτω σε όλη την αγορά.

5c8a89b22500000a0681433a

Ç ÕðïåðéôñïðÞ Íçóéùôéêþí êáé Ïñåéíþí Ðåñéï÷þí ôçò ÅéäéêÞò Ìüíéìçò ÅðéôñïðÞò Ðåñéöåñåéþí èá óõíåäñéÜóåé ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò:
ÆçôÞìáôá åðÜñêåéáò éó÷ýïò ôùí íçóéþí êáôÜ ôç èåñéíÞ ðåñßïäï êáé èÝìáôá óôñáôçãéêÞò ôçò Äçìüóéáò Åðé÷åßñçóçò Çëåêôñéóìïý (Ä.Å.Ç.) óôç íçóéùôéêÞ ÷þñá.
Ôá ìÝëç ôçò ÕðïåðéôñïðÞò Ý÷ïõí êëçèåß íá åíçìåñþóïõí ï Ðñüåäñïò êáé Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò Äçìüóéáò Åðé÷åßñçóçò Çëåêôñéóìïý (Ä.Å.Ç.), ê. ÅììáíïõÞë ÐáíáãéùôÜêçò êáé áñìüäéá óôåëÝ÷ç ôçò.
Óôç óõíåäñßáóç èá ðáñáóôåß ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ÅíÝñãåéáò êáé Ïñõêôþí Ðñþôùí Õëþí ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÅíÝñãåéáò, ê. Ìé÷áÞë Âåññïéüðïõëïò.

Ο Μιχάλης Βερροιόπουλος, γενικός γραμματέας του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος και γνώστης των ενεργειακών καθώς υπήρξε διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, μιλά στην HuffPost για όλα αυτά που έρχονται.

Σύμφωνα λοιπόν με τον γενικό γραμματέα, είναι ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία για τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών που θα στηρίξουν το εγχείρημα της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.

Το σχέδιο
Συγκεκριμένα, εντός του 2019 θα είναι έτοιμα 150 σημεία φόρτισης, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ κάνει προγραμματισμό για την τοποθέτηση 1000-1200 σταθμών φόρτισης σε όλη την επικράτεια και για αυτό το λόγο γίνεται η χωροταξική μελέτη για τα σημεία εγκατάστασης προκειμένου να μην υπάρξει ακάλυπτο σημείο και με την ολοκλήρωση του το σχέδιο θα κατατεθεί προς έγκριση στη ΡΑΕ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αρχή για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης αναμένεται να γίνει στη νησιωτική Ελλάδα. Όπως μας ενημέρωσε ο κ. Βερροιόπουλος, ταυτόχρονα ετοιμάζεται νομοσχέδιο που θα δίνει κίνητρα σε δήμους να φτιάξουν ανάλογες υποδομές.

Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι ότι θα προβλέπεται με νόμο όλα τα καινούρια κτίρια να έχουν και σημεία φόρτισης. Σχετικά με το «καυτό» θέμα της τιμολόγησης, δηλαδή πόσο θα μας κοστίζει η φόρτιση του οχήματος μας, ο γενικός γραμματέας κράτησε κλειστά τα χαρτιά του ενώ και άλλοι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι είναι πρώιμο να μιλήσει κάποιος με συγκεκριμένα νούμερα την συγκεκριμένη στιγμή.

Τα κίνητρα
Ο κ. Βερροιόπουλος παραδέχθηκε όμως ότι θα υπάρξουν κίνητρα για την απόκτηση ηλεκτροκίνητου οχήματος τα οποία και μελετώνται. Αναμένεται να ανακοινωθούν έως το τέλος του έτους και θα είναι οικονομικά, τεχνικά (πχ είσοδος στον δακτύλιο), ακόμα και φορολογικά. Πάντως εμφανίστηκε σίγουρος ότι δεν πρόκειται να σημειωθούν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου που θα ρυθμίζει τα θέματα γύρω από την ηλεκτροκίνηση. «Από το 2025, το 33% των αυτοκινήτων που θα εκτελωνίζονται θα είναι ηλεκτρικά» διαβεβαίωσε ο κ. Βερροιόπουλος, ενώ όπως μας είπε θα υπάρξει πιλοτική εφαρμογή ηλεκτροκίνησης και στις θαλάσσιες μεταφορές.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου είναι φιλόδοξος και μένει να φανεί στην πράξη αν θα υπάρξει συνέπεια στην εφαρμογή του και βέβαια κατά πόσο θα είναι οικονομική η χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

5c8a8f3820000043046f4cca

A Tesla Inc. Model X electric vehicle charges at the Tesla Inc. Tejon Ranch Supercharger location in Lebec, California, U.S., on Monday, Feb. 11, 2019. California is home to about half the battery-powered passenger cars in the U.S. and does more than almost anywhere else to encourage EVs, but that doesn’t mean it’s always easy to plug in. Photographer: Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images

Οι τιμές
Για την ώρα πάντως η απόκτηση ενός τέτοιου οχήματος είναι αρκετά δαπανηρή υπόθεση. Σύμφωνα με τον Ευριπίδη Κωνσταντινίδη, πρόεδρο του ΣΕΕΑΕ, υπάρχει μεγάλη διαφορά στην τιμή αγοράς μεταξύ ενός βενζινοκίνητου και ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος. Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο 90 ίππων που κινείται με βενζίνη κοστίζει σήμερα περίπου 15.000 ευρώ. Αντίστοιχο όχημα αλλά ηλεκτροκίνητο, κοστίζει 23.000 ευρώ. Εκτιμά πάντως ότι όσο αυξάνεται η παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, θα μειώνεται και η τιμή αγοράς τους. Όπως και ο ίδιος παραδέχεται η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον στα αυτοκίνητα, θεωρεί όμως ότι η ικανοποιητική εφαρμογή του μέτρου στην Ελλάδα δεν θα επιτευχθεί πριν από το 2040.

Αργούς ρυθμούς ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης βλέπει και ο Δημήτρης Πάτσιος, Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων. Σύμφωνα λοιπόν με τον κ. Πάτσιο, η διείσδυση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Δεν υπάρχει πλαίσιο
Όπως αναφέρει στην HuffPost, η θέσπιση κινήτρων, οικονομικών και κυκλοφοριακών /στάθμευσης θα οδηγήσει την αγορά τα επόμενα χρόνια, καθώς στη χώρα μας δεν έχει τεθεί ακόμη πλαίσιο υποστήριξης της νέας τεχνολογίας, όπως συμβαίνει σε όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Πάντως εκτιμά ως θετικό το γεγονός πως κυβέρνηση και αντιπολίτευση ήδη αναγνώρισαν την αναγκαιότητα, ενώ έχει ενημερωθεί ότι οι υποδομές βρίσκονται ήδη σε φάση προχωρημένου σχεδιασμού.

«Στον τομέα της συντήρησης, ανακύκλωσης και υποδομών για την ηλεκτροκίνηση σαφώς μπορεί να υπάρξει μεγάλη προστιθέμενη αξία στη χώρα, όμως θα χρειαστούν ορισμένα χρόνια για να βρουν τα επαναφορτιζόμενα αυτοκίνητα ένα σημαντικό μέρος στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου» λέει χαρακτηριστικά ο κ. Πάτσιος.

Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση για την ηλεκτροκίνηση και τη διείσδυση ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά, φαίνεται όμως να «ανοίγει» ένα άλλο θέμα το οποίο σχετίζεται με την πετρελαιοκίνηση, όπως επισημαίνει ο κ. Ευρυπίδης Κωνσταντινίδης.

Σύμφωνα λοιπόν με τον πρόεδρο του ΣΕΕΑΕ, η αγορά αυτοκινήτου τα προηγούμενα χρόνια στηρίχθηκε κυρίως από τις πωλήσεις πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Όμως η επιβάρυνση που προκαλούν στο περιβάλλον και κυρίως η έντονη φημολογία ότι θα υπάρξουν αντικίνητρα για τη χρήση τους, έχει αλλάξει τις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού.

Μέχρι πριν από λίγο καιρό το 80% των καταναλωτών ενδιαφερόταν για την αγορά οχήματος που κινείται με diesel και μόλις το 20% για βενζινοκίνητο. Τώρα αυτό το ποσοστό έχει αντιστραφεί. Και όπως υποστηρίζει ο κ. Κωνσταντινίδης, δεν αποκλείεται να υπάρξουν σημαντικές ζημιές εμπόρων που είχαν φροντίσει να προμηθευτούν πετρελαιοκίνητα οχήματα –κυρίως μεταχειρισμένα- για μεταπώληση τους στην Ελλάδα και τα οποία ενδεχομένως να μείνουν πλέον στα αζήτητα.


ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΚ

Νέες πινακίδες σήμανσης στον ΚΟΚ

Category : Uncategorized

Νέες πινακίδες σήμανσης στον ΚΟΚ (για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα)

Θέματα που άπτονται της σήμανσης των σημείων επαναφόρτισης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων ρυθμίζονται, με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Μεταφορών στο σχέδιο νόμου για το νέο σύστημα χορήγησης αδειών οδήγησης οχημάτων.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις εισάγονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) οι αναγκαίες ρυθμίσεις για τη σήμανση των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι πινακίδες αυτές είναι οι εξής:

%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%811

%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%812


ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΦΩΤΟ

Προ των πυλών

Category : Uncategorized

Καταιγισμός ηλεκτροκίνητων μοντέλων τούτη τη εποχή, δείχνει ότι πάμε προς τα εκεί. Πολλά από αυτά διατίθενται (εντάξει είναι λίγο ακριβά) και στη χώρα μας. Πόσο έτοιμοι είμαστε;

Βλέποντας τους μεγάλους κατασκευαστές αυτοκινήτων σε όλο τον πλανήτη να κατευθύνουν τα κεφάλαια τους στην εξέλιξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν έχω καμία αμφιβολία. Εκεί πάμε! Υπολογίζω ότι το 2030 το 40% των αυτοκινήτων θα μπαίνουν στην πρίζα. Τα μισά θα είναι υβριδικά, τα υπόλοιπα όμως αμιγώς ηλεκτροκίνητα. Ήδη στο θέμα της αυτονομίας τα νούμερα είναι πλέον απόλυτα ικανοποιητικά, ενώ το κόστος μειώνεται με καλό ρυθμό. Μέσα στα δύο επόμενα χρόνια έχουν επισήμως ανακοινωθεί και θα παρουσιαστούν 80 νέα ηλεκτρικά μοντέλα, σαφώς πιο προσιτά από τα σημερινά. Αυτό θα διπλασιάσει το μερίδιο της «πρίζας» στην παγκόσμια αγορά, φτάνοντας στο 6%. Έκρηξη όμως θα υπάρξει και στο άλλο ευαίσθητο σημείο της υπόθεσης, τους ταχυφορτιστές, που σήμερα είναι 150.000 στην ΕΕ και σε δύο χρόνια θα είναι 2 εκατ.

AYTOKINHTO 1 HLEKTRIKO VOLVO

Πως φτάσαμε όμως εδώ; Η ατμοσφαιρική ρύπανση, η αλματώδης ζήτηση νέων αυτοκινήτων, η αστικοποίηση οδήγησαν τους μηχανικούς στα κέντρα έρευνας και εξέλιξης των εταιρειών στην αναζήτηση λύσεων ώστε να καλυτερεύσει η απόδοση του θερμικού κινητήρα και να μειωθούν οι ρύποι. Κάτι που άλλωστε απαιτούν οι κυβερνήσεις. Αναζητήθηκαν πολλές λύσεις, η ευρεία χρήση υπερτροφοδότησης, οι καταλύτες, τα φίλτρα DPF, το AdBlue είναι μερικές από τις πιο ευρεία διαδεδομένες που πέρασαν στην παραγωγή. Φυσικά αυτά δεν επαρκούν καθώς δε λύνεται το βασικό θεμελιώδες πρόβλημα του θερμικού κινητήρα οι θερμικές απώλειες. Στην καλύτερη περίπτωση η απόδοση φτάνει το 40%.  Έτσι κάποιοι σκέφτηκαν, επιστρέφοντας στην αρχή της αυτοκίνησης, τους ηλεκτροκινητήρες. Το πρόβλημα εδώ είναι στους συσσωρευτές, τις μπαταρίες όπως λέγονται στην καθομιλουμένη. Είναι μεγάλες, βαριές, με φαινόμενο μνήμης, ασταθείς, επηρεάζονται από τη θερμοκρασία και άλλα πολλά. Επενδύθηκαν τεράστια ποσά τα τελευταία χρόνια στην εξέλιξη των μπαταριών. Οι γνωρίζοντες λένε ότι σύντομα θα δούμε μπαταρίες στο μέγεθος μιας παλάμης, με δυνατότητα αποθήκευσης τριψήφιου αριθμού kwh. Και με συντελεστή απόδοσης ηλεκτροκινητήρα 100%!

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ BMW

Μέχρι τότε όμως και για να προχωρήσουν οι μηχανικοί στο στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας και ρύπων εξέλιξαν υβριδικά συστήματα. Υβριδικό λοιπόν ονομάζεται το όχημα που φέρει υβριδική μηχανή. Ένα συνδυασμό δηλαδή δυο τουλάχιστον κινητήρων, ενός θερμικού και ενός ηλεκτρικού. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η F1 όπου η FIA θέλοντας να δείξει το δρόμο για τα πράγματα που έρχονται στο μέλλον της αυτοκίνησης, άλλαξε τους κανονισμούς και η F1 πέρασε το 2014 στην υβριδική εποχή. Η απόδοση για εφάμιλλο ρυθμό περιστροφής σε σχέση με τους παλιούς θερμικούς κινητήρες βελτιώθηκε κατά 35%!

Δεν είναι όλα τα υβριδικά συστήματα ίδια. Η βασική ιδέα είναι η χρήση υβριδικής μηχανής που συνδυάζει θερμικό κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα με στόχο την αύξηση του συντελεστή απόδοσης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και ταυτόχρονα προπομπός των πραγμάτων που έρχονται είναι το Toyota Prius. Ένα υβριδικό αυτοκίνητο που πλέον βρίσκεται στην 4η γενιά του. Το συγκεκριμένο μοντέλο διαθέτει υβριδική μηχανή η οποία ανακτά ενέργεια κατά τη διάρκεια της κίνησης. Συγκεκριμένα όταν το αυτοκίνητο ρολάρει ή φρενάρει αντιστρέφεται η πολικότητα του ηλεκτροκινητήρα και αυτός λειτουργώντας ως γεννήτρια, φορτίζει τη συστοιχία μπαταριών.

Η αποθηκευμένη ενέργεια στις μπαταρίες μπορεί να την χρησιμοποιήσει ο οδηγός για να επιταχύνει περισσότερο ή για να ξεκινήσει αμιγώς ηλεκτρικά από ένα υπόγειο γκαράζ. Η ειδοποιός διαφορά από ένα συμβατικό αυτοκίνητο είναι η ανάκτηση ενέργειας, η βελτίωση δε του συντελεστή απόδοσης είναι θεαματική εφόσον μιλάμε για χρήση στην πόλη. Εκεί καθότι το υβριδικό αυτοκίνητο είναι σβηστό όταν δε κινείται και ανακτά ενέργεια όταν δε πατάς γκάζι ο συντελεστής απόδοσης αυξάνεται τουλάχιστον κατά 50%. Όμως στο ταξίδι όταν λογικά το αυτοκίνητο κινείται υπό σταθερό φορτίο, το υβριδικό σύστημα δε προσφέρει πολλά, εν τέλει το επιπλέον βάρος των μπαταριών και του ηλεκτροκινητήρα ανεβάζουν την κατανάλωση σε σχέση και μ’ ένα απλό συμβατικό όχημα!

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΘΗΝΕΣ

Εξελίσσοντας τις μπαταρίες οι μηχανικοί σιγά σιγά είχαν στη διάθεσή τους, για δεδομένο όγκο, μεγαλύτερη χωρητικότητα. Πλέον η ανάκτηση της ενέργειας κατά τη διάρκεια της κίνησης του αυτοκινήτου δεν επαρκούσε για την πλήρη φόρτιση των μπαταριών. Έτσι περάσαμε στο επόμενο βήμα, τα plug in hybrid μοντέλα. Όπως στα απλά υβριδικά έτσι και εδώ υπάρχει υβριδική μηχανή, μπαταρίες και ανάκτηση ενέργειας. Επιπλέον όμως αυτά τα αυτοκίνητα μπαίνουν στην πρίζα ώστε να γεμίσουν οι μπαταρίες τους. Όταν γίνει αυτό έχουν αυτονομία περί των 50 χλμ. όπου μπορούν να κινούνται αμιγώς ηλεκτρικά εφόσον το επιθυμεί ο οδηγός. Οι μελέτες των κατασκευαστών δεικνύουν ότι ο μέσος χρήστης οχήματος στην πόλη δε διανύει περισσότερα τη μέρα. Κοντολογίς μπορεί να φορτίζει αποβραδίς τις μπαταρίες και όλη η κίνησή του να είναι ηλεκτρική. Εδώ δεν υπάρχει το μειονέκτημα της αυτονομίας καθότι ο θερμικός κινητήρας και το τεπόζιτο καυσίμου βρίσκονται πάντοτε εκεί εφόσον κάποιος θέλει να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι.

Τα ηλεκτρικά

Υπάρχουν όμως και αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα τα οποία δε φέρουν θερμικό κινητήρα. Έχουν μόνο ηλεκτροκινητήρα και μπαταρίες. Είναι απολαυστικά στη χρήση, χάρη στη συνεχή, σταθερή ροπή του ηλεκτροκινητήρα από τις μηδέν στροφές, αθόρυβα, εξαιρετικά άνετα καθώς δεν απαιτούν αλλαγές σχέσεων και τρομερά οικονομικά καθώς η κατανάλωσή τους δε ξεπερνά τα 2 ευρώ/100 χλμ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και πολλές εταιρείες leasing έχουν δεσμευτεί να επιταχύνουν τη διάδοση χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων στους εταιρικούς στόλους, καθώς παγκοσμίως σήμερα, περισσότερα από τα μισά αυτοκίνητα στους δρόμους ανήκουν σε εταιρείες, γεγονός που καθιστά τους εταιρικούς στόλους μια φυσική αφετηρία για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Καλός φίλος που διαχειρίζεται μεγάλο εταιρικό στόλο, πήγε σε πρόσφατη σχετική παρουσίαση στην Αττική και έμεινε ενθουσιασμένος! Εκεί οδήγησαν 17 ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα. Η συγκεκριμένη εταιρεία leasing στοχεύει, στην αντικατάσταση του στόλου οχημάτων των εργαζομένων της με ηλεκτρικά οχήματα ως το 2021.

EPAGGELMATIKO AYTOKINITO ILEKTRIKO

Η δικιά μου πρόσφατη οδηγική εμπειρία με ηλεκτρικό άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Η νέα Jaguar I-PACE συνδυάζει ιδανικά την τεχνολογία αιχμής, την εντυπωσιακή αυτονομία (άνετα 400 χλμ.), τις κορυφαίες επιδόσεις (400 άλογα) και τον ελκυστικό σχεδιασμό. Αλλά τα 83.000 είναι πολλά!

Στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων μέχρι σήμερα έχουν ταξινομηθεί 262 αμιγώς ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Τη μερίδα του λέοντος την έχει η BMW με 163, και δικαίως, αφού ξεκίνησε δυναμικά τη διάθεση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της προ τετραετίας. Από το 2013 που λανσαρίστηκε το BMW i3, Οι Γερμανοί έχουν πουλήσει πάνω από 200.000 ηλεκτρικά οχήματα και μέχρι το 2025, θα προσφέρουν 25 ηλεκτρικά μοντέλα.  

NISSAN LIFAN ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 1

Η συνολική εικόνα της Ελληνικής πραγματικότητας είναι ενδεικτική της βραδύτητας με την οποία η ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων κάνει την εμφάνισή της στη χώρα μας. Οι λόγοι είναι γνωστοί. Πέραν της οικονομικής κρίσης, αυτό που συνεχίζει να επιδρά είναι η μη ύπαρξη υποδομής υποστήριξης της ηλεκτροκίνησης σε εθνικό επίπεδο με δίκτυο ταχυφορτιστών σε συνδυασμό με την έλλειψη ελκυστικότερων οικονομικών η/και φορολογικών κινήτρων, τα οποία να αντισταθμίζουν σε κάποιο ικανοποιητικό βαθμό τη σχετικά υψηλή τιμή κτήσεως των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ωστόσο η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναμένεται τις προσεχείς ημέρες να ανακοινώσει ένα «πακέτο» κινήτρων για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Ανάλογα μέτρα θα περιληφθούν και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο καταρτίζεται αυτήν την περίοδο.

Στα μέτρα ενθάρρυνσης της ηλεκτροκίνησης έναντι των diesel, εντάσσονται:

– Η 10ετής προσαρμογή της αγοράς στην ηλεκτροκίνηση.

– Η επιδότηση της τοποθέτησης ρευματοδοτών (φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων)

– Η συνεργασία με τις εταιρείες ηλεκτρισμού για την τοποθέτηση ρευματοδοτών κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων.


φορτισης 1

ΔΕΔΔΗΕ: Πάνω από 1.500 οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα έως το 2020 | iefimerida.gr

Category : Uncategorized

Την κατασκευή 100 – 150 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα νησιά και 1000 – 1500 στην ηπειρωτική χώρα από εφέτος ως το 2020 προωθεί ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

φορτισης 2

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο γενικός διευθυντής Ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ Ηρακλής Μενεγάτος, στο 1ο συνέδριο Eco Mobility (για τις «πράσινες» μεταφορές», σήμερα λειτουργούν περί τους 65 σταθμούς φόρτισης ανά την Ελλάδα και η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ανεφοδιασμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές που αποτελεί και Ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας.

Πέρυσι πουλήθηκαν 163 ηλεκτρικά οχήματα στην Ελλάδα, υπερτριπλάσια σε σχέση με το 2016 (+246 %), όμως το μερίδιο αγοράς τους είναι μόλις 0,2%.

Προέκρινε μάλιστα τη λύση της ανάπτυξης τουλάχιστον σε πρώτη φάση κεντρικά, αφού όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το δίκτυο δεν αναπτύσσεται επειδή δεν υπάρχουν αρκετά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και οι καταναλωτές διστάζουν να αγοράσουν ηλεκτροκίνητο όχημα επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί σταθμοί ανεφοδιασμού.

Το σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ προβλέπει την εγκατάσταση ενός σταθμού στα μικρά νησιά και μέχρι δέκα στα μεγάλα (Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα). Στην ηπειρωτική χώρα θα εγκατασταθούν σταθμοί και στο εθνικό οδικό δίκτυο ενώ σε επόμενη φάση υπάρχει πρόβλεψη και για εγκατάσταση 100 ταχυφορτιστών που θα έχουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του ανεφοδιασμού σε μισή ώρα.

φορτισης 3

Στο ίδιο συνέδριο ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Μεταφορών Αθανάσιος Βούρδας ανέφερε ότι το μερίδιο της ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές κυμαίνεται στο 0,5% και συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά με τα μέσα σταθερής τροχιάς. Τόνισε ωστόσο ότι μέσα στη χρονιά θα συμπληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο για τις προδιαγραφές και τη διαδικασία αδειοδότησης των υποδομών επαναφόρτισης καθώς και για την επέκταση της χωροθέτησής τους σε σημεία με δημόσια πρόσβαση στο εθνικό οδικό δίκτυο, σε χώρους στάθμευσης και σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς.

φορτισης

Ο πρώην υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας ανέφερε ότι ενέργεια και μεταφορές που ευθύνονται για τους περισσότερους ρύπους εξακολουθούν να στηρίζονται στα ορυκτά καύσιμα, κάτι που ισχύει πολύ περισσότερο στην Ελλάδα. Εκ μέρους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης ανέφερε ότι από το 2014 ως το 2017 μειώθηκαν κατά 50% οι επιβιβάσεις και μετεπιβιβάσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς και ότι από τα 2.000 λεωφορεία της Αθήνας στους δρόμους κυκλοφορούν τα 800 – 900 λόγω έλλειψης ανταλλακτικών.

Η αντιπρόεδρος της ΡΑΕ Νεκταρία Καρακατσάνη ανέφερε ότι το κόστος των ηλεκτρικών οχημάτων (με μέση τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια τα 150 ευρώ ανά μεγαβατώρα) κυμαίνεται στα 2 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα, κόστος πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο της βενζίνης (πχ με τιμή 1,5 ευρώ ανά λίτρο για την αμόλυβδη και κατανάλωση 7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα το αντίστοιχο κόστος είναι πάνω από 10 ευρώ).

Ο Διευθυντής υλοποίησης επιχειρηματικών δράσεων της ΔΕΗ Φώτης Καραγιάννης τόνισε ότι η ηλεκτροκίνηση αλλά και η αγορά φυσικού αερίου είναι δύο τομείς στους οποίος θα δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά η ΔΕΗ.

Ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ Γιάννης Μάργαρης ανέφερε τέλος ότι τις επόμενες ημέρες θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την πρώτη φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης.

Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ: Πάνω από 1.500 οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα έως το 2020 | iefimerida.gr 


γιορτη πον

Η συμμετοχή μας στην εκδήλωση του Π.Ο.Ν. για τα Χριστούγεννα!

Category : Uncategorized

Την Κυριακή 16/12/2018 το Πολεμικό Ναυτικό διοργάνωσε την καθιερωμένη του χριστουγεννιατικη γιορτή,για τα στελέχοι του και τις οικογένειες τους!

Η ELECTRODYNAMIC WHEELS ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ!!!

Με την ευκαιρία αυτής της γιορτής να παρουσιάσει μερικά απο τα μοντέλα της και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά!

20181216 1440540

Σας ευχαριστούμε πολύ όλους σας,για το ενδιαφέρον που δείξατε στα ηλεκτροκινητα  scooter μας!

20181216 143356

Επίσης ΘΈΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΣΟΥΜΕ ΘΕΡΜΆ ΤΟΝ Π.Ο.Ν. για την δυνατότητα συμμετοχής μας σε αυτή την πολύ 
όμορφη γιορτή!!!

20181216 143134 1

ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΓΧΑΡΟΥΜΕ  ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ! 

20181216 173044

Χρόνια πολλά!

 …και του χρόνου!

20181216 115648

 


volkswagen τελος εποχης για του κινητηρες εσωτερικης καυσης

Τέλος εποχής για τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης!!!

Category : Uncategorized

volkswagen τελος εποχης για του κινητηρες εσωτερικης καυσης

Η επόμενη γενιά μοντέλων της Volkswagen θα είναι και η τελευταία με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ο Όμιλος Volkswagen θα τερματίσει την παραγωγή αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης το 2026, με την παρουσίαση της επόμενης γενιάς των μοντέλων που καταναλώνουν βενζίνη ή πετρέλαιο.

Οι παραδοσιακοί κατασκευαστές δέχονται μεγάλη πίεση από τις ρυθμιστικές αρχές για μείωση της εκπομπής καυσαερίων και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με αποτέλεσμα να στέφονται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Αυτή την στιγμή οι μηχανικοί της Volkswagen δουλεύουν πάνω στην τελευταία πλατφόρμα που θα συνδυάζεται με θερμικό κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου. Ο Όμιλος VW είναι έτοιμος να ξεκινήσει αυτή την αλλαγή από του χρόνου, με την παρουσίαση της Porsche Taycan και του νέου χάτσμπακ I.D.

Το τελικό σχέδιο θέλει τον Όμιλο Volkswagen να παρουσιάζει 300 μοντέλα όλων των κατηγοριών (επιβατικά, βαν, φορτηγά και μοτοσυκλέτες) μέχρι το 2030.

[Πηγή: Automotive News Europe]


ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΘΗΝΕΣ

αυτοκινητο του μελλοντος

ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙΕΙ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ!!!

Category : Uncategorized

 

 

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς θα είναι η αυτοκίνηση όταν τα ηλεκτροκίνητα οχήματα θα είναι δεδομένα και η βενζίνη θα αποτελεί μακρινό παρελθόν; Τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε από τις εταιρείες αυτοκινήτων; Ο «Ζέφυρος», το όχημα «κινητής αρχιτεκτονικής» χωρίς οδηγό, έρχεται από το μέλλον για να μας δώσει μια scifi ιδέα για τις μετακινήσεις του 2030.

04το αυτοκινητο του μελλοντος

Σχεδιασμένο με σκοπό την κοινή χρήση του από τους επισκέπτες κάποιου τουριστικού προορισμού, όπως είναι τα νησιά του Αιγαίου, από τα οποία άλλωστε άντλησε και την έμπνευσή του, φιλικό στο περιβάλλον, με καμπίνα που θυμίζει γάστρα σκάφους, μήκους 4,47 μέτρων και ύψους 1,66 μέτρων, αναδιπλούμενα σκαλοπάτια, μέσω των οποίων μπορεί να ανέβει κάποιος στην οροφή και να ξαπλώσει στο δίχτυ-σκίαστρο για ηλιοθεραπεία, χωρίς καθόλου τζάμια: αυτά είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του «Ζέφυρου» που αποτυπώνονται στη ψηφιακή απεικόνισή του.03το αυτοκινητο του μελλοντος

Θα κινείται με ρεύμα, το οποίο μπορεί να προέρχεται από συμβατική πρίζα, από ειδικές θέσεις ασύρματης φόρτισης ή από αιολική ενέργεια, χάρις σε μία ανεμογεννήτρια που εκτείνεται από το πίσω μέρος του. 

01 το αυτοκινητο του μελλοντος

Υπεύθυνος γι’ αυτή την τετράτροχη «υπερπαραγωγή» είναι ο Σταύρος Μαυράκης, ο οποίος σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Ε.Μ.Π. και στη συνέχεια Σχεδιασμό Αυτοκινήτων στο Royal College of Art του Λονδίνου. Για τη διπλωματική του εργασία αποφάσισε να συνδυάσει τις δύο αυτές ιδιότητες, μαζί με το ελληνικό στοιχείο και τη διάθεση να απαντήσει σε μελλοντικές προκλήσεις, σχεδιάζοντας τον Ζέφυρο. Ένα project που το 2019 θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Μεταφορών του Λονδίνου.

02 το αυτοκινητο του μελλοντος


συναντηση ηλεκτροκινητωμ

ΠΡΏΤΗ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ!

Category : Uncategorized

Η ELECTRODYNAMIC WHEELS ήταν στην πρώτη συνάντηση ηλεκτροκινητων οχημάτων.

συναντηση ηλεκτροκινητων 01

Πραγματοποιηθηκε στην <<πλατεία νερού>> το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου.

συναντηση ηλεκτροκινητων 02

To event αποτελουσε μέρος της εβδομάδας European Mobility Week, με ενέργειες για την ηλεκτροκίνηση που πραγματοποιηθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη.

συναντηση ηλεκτροκινητωμ 03 1

Η πρώτη συνάντηση ιδιοκτητών ηλεκτρικών δικύκλων ηταν μια ιδιωτική πρωτοβουλία και διοργανώθηκε από τους διαχειριστές των site Autonomous.gr και Techblog.gr.