Ηλεκτρικά Οχήματα

Εδώ μπορείτε να δείτε τα ηλεκτρικά μηχανάκια που προσφέρουμε:

Sunra Hawk 1800 Watt

Sunra Grace 800 Watt

Sunra Shino 900 Watt

Sunra Hawk Plus 1800 Watt

Sunra Miku Max 800 Watt

Sunra ShinoX 1000 Watt

Sunra Hawk 2 Plus 1800 Watt

Felicita 4.000 Watt

FELICITA XL - 4.000 Watt

FELICITA DL - 4.000 Watt